Projekt Razem Łatwiej GOPS Hańsk

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekt Razem Łatwiej GOPS Hańsk

Razem Łatwiej 2011 - Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hańsku

{fontsize}

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku w 2011 roku już po raz czwarty realizuje projekt systemowy "Razem Łatwiej" 2011, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Gminy Hańsk, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, niepełnosprawnych lub zatrudnionych w wieku aktywności zawodowej.

Celem głównym projektu jest wsparcie 14 osób będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hańsku poprzez umożliwienie powrotu tym osobom na rynek pracy, oraz uzyskanie szansy na awans zawodowy już pracującym.

Dla 14 uczestników projektu w okresie od stycznia 2011 roku do grudnia 2011 roku zaplanowane są między innymi działania z zakresu aktywizacji zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej. W ramach realizacji projektu z beneficjentami projektu podpisano 14 kontraktów socjalnych, które zakładają ; skierowanie na kursy zawodowe umożliwiające zdobycie nowego zawodu i podniesienie posiadanych kwalifikacji, przeprowadzanie spotkań z psychologiem oraz przeprowadzenie spotkania z doradcą zawodowym.

Uczestnicy projektu uczestniczą w kursach :

1.  Prawo Jazdy kat.B ? 2 osoby

2 .Operator Wózka Widłowego ? 5 osób

3. Dekarz cieśla ? 1 osoba

4. Catering i organizacja imprez okolicznościowych ? 4osoby

5. Księgowość komputerowa ? 2 osoby

6. Kurs ochroniarski ? 1 osób

7. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych ? 1 osoba

8. Operator koparko ? ładowarki ? 1 osoba

9. Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III ? 2 osoby

10. Kurs komputerowy ? 3 osoby

11. Kurs obsługi programów PC Market i PC POST- 2 osoby

12. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej ? 14 osób

W projekcie uczestniczy 8 mężczyzn i 6 kobiet, w tym dwie osoby niepełnosprawne.

Do przeprowadzenia projektu powołany został specjalny zespół projektowy, w skład którego wchodzą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hańsku oraz zatrudnieni na umowy-zlecenia specjaliści. Projekt przyczyni się do aktywności osób długotrwale bezrobotnych, podniesienia motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej oraz da możliwość zwiększania kompetencji społecznych i zawodowych uczestników projektu.

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

Grażyna Pękała            

ZAPYTANIE OFERTOE

Email Drukuj PDF

Na stronie BIP Urzędu Gminy W Hańsku umieszczono zapytanie ofertowe

treść zapytania

Przetarg - na usluge organizacji i przeprowadzenia szkolen zawodowych realizowanych w ramach projektu RAZEM LATWIEJ.

Email Drukuj PDF

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  gminy Hańsk www.hansk.netbip.pl w dziale Zamówienia publiczne z SIWZ opublikowane zostało ogłoszenie Przetargu - na usługe organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych realizowanych w ramach projektu RAZEM ŁATWIEJ.

Razem Łatwiej 2011r.

Email Drukuj PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku uprzejmie informuje,

że w roku 2011 kontynuuje realizację

projektu systemowego pod tytułem "Razem Łatwiej"

 

Celem głównym projektu , podobnie jak w latach poprzednich jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym , zagrożonym wykluczeniem społecznym , a także podwyższanie ich statusu zawodowego i społecznego , poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy , wśród kobiet i mężczyzn na terenie gminy Hańsk

 

Rekrutacja odbędzie sie w dniach

od 01.12.2010 rok do 31.01.2011 rok

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku informuje , że prowadzi nabór uczestników do projektu ,, Razem Łatwiej,,

Do udziału w projekcie zapraszamy

  • Osoby bezrobotne,
  • nieaktywne zawodowo,
  • rolnicy,
  • osoby pracujące  z terenu gminy Hańsk

zainteresowane bezpłatnym podwyższeniem kwalifikacji bądź możliwością zdobycia nowego zawodu prosimy o zgłaszanie się do tutejszego ośrodka pomocy w celu uzyskania bliższych informacji o projekcie.

Informacje udzielane są w biurze projektu : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku,

ul. Osiedlowa 4,

Pokój Nr 1

Nr telefonu kontaktowego : 082 5714039

Więcej artykułów…

Strona 3 z 4